T O P 3 E VEN T I D ANMAR K

1.-4. juni


2023

hyggelig.jpg

Hjallerup Markedsforenings generalforsamling 24. november 2015

25-11-2015

Hjallerup Markedsforenings generalforsamling 24. november 2015


Markedsudvalgets beretning.


Historie (film)
Vi kan roligt sige at uden Hjallerup Samvirkes frivillige indsats ville Hjallerup Marked i dag være en saga blot…. Den gamle historiske tradition med Hjallerup Marked er blevet reddet” sådan skrev Halvor Heuch i en redegørelse et godt stykke tid efter at borgerne i Hjallerup i 1966 havde overtaget driften af Hjallerup Marked.


Det er uhyre vigtigt at vores historie er omdrejningspunktet for vores fortsatte virke og vi må aldrig glemme hvad de gæve folk i sin tid gjorde for at sikre Hjallerup Marked og alle der har været med siden har alle en andel i at Hjallerup Marked i dag er en institution – ikke kun i Nordjylland men i hele Danmark.


I år var det således 50. gang i træk at de frivillige i Hjallerup afviklede årets marked. Det fejrede vi ligeså stille for os selv, ved at vi frivillige hyggede os med lidt ekstra godt til ganen, lidt ekstra god musik og en lille jubilæumspresent og i al ydmyghed gennemførte vi årets marked mens historiens vingesus svævede over det hele.


Markeringen skete internt uden de store overskrifter og uden at inddrage andre end de frivillige for sådan skal det være når man er en del af det store fælleskab, som Hjallerup Marked er. Hyggeligt, jordnært og vedkommende – en god måde at fejre sig selv på

Herfra skal der lyde et kæmpe tillykke til alle frivillige igennem årerne og vi glæder os alle til at fejre Hjallerup Samvirkes 50 års jubilæum næste år.


Hestepladsen

Foruden vores historie har vi jo også nogle målsætninger, der ud over at sikre at vi har det sjovt og skal tjene penge også siger at Markedsudvalget skal arbejde for at sikre hesten som en del af Hjallerup Marked.

I år havde vi investeret i en helt ny hesteplads som vi i samarbejde med hestefolkene havde udviklet, således den er nutidig og lever op til de krav som vi er underlagt når det omhandler vores værtspligt som et Hestemarked. Sammenhængskraften mellem hestepladsen og den øvrige markedsplads har i mange år været en af vores hovedfokusområder og vi synes i al beskedenhed, at vi er lykkedes meget godt med at fastholde hesten som en del af Hjallerup Marked.Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at Forretningsudvalget udviste forståelse for at det var vigtigt at investere på pladsen hvis vi skulle lykkedes med denne målsætning.

Det var derfor et af de store øjeblikke i markedets historie, da vi i samarbejde med Hjallerup Rideklub og Hjallerup Samvirke, kunne indvie det nye ridestadion på markedets første dag.


Der er ingen tvivl om, at dette ridestadion for alvor vil sætte Hjallerup på landkortet som en meget stor hesteby og de synergier der allerede er udkommet ifm. dette projekt, tegner lovende.


Der vil fremover være masser af aktivitet på markedspladsen året rundt og ikke kun i markedsdagene og det er den vej vi skal, således indtægterne og Hjallerup Samvirkes forudsætninger om at være til for Hjallerups foreninger, kan gå hånd i hånd. Så giver det hele jo en rigtig god mening.


Sammen med Hjallerup Rideklub og evt. også andre, skal vi - når forholdene nu er til det – have ambitioner der går i retning af, at dette er kun starten, vi skal videre – VI VIL VÆRE HESTEBY nr. 1 i Danmark – og hvis vi fortsætter på Hjallerup manér – så bliver vi det også.

På den måde har vi på forunderligvis fremtidssikret vores målsætning om, at hesten altid skal være en del af Hjallerup Marked.

Stadepladser


På markedspladsen er der jo også andre beboere og her vil jeg indledningsvis sige tak til Hjallerup Idrætsforening for et godt samarbejde både med afviklingen af Hjallerup Marked men også med hjælpen til at få en god samarbejdsaftale på plads som jeg håber vil løbe i mange år frem. Vi er lykkedes med at få defineret hinandens ansvarsområder og samarbejdet har også udviklet sig således at vi nu sammen skal til at planlægge og udvikle den fremtidige logistik omkring markedspladsen, men også på sigt et campingkoncept som kan leve op til de nutidige krav der er på dette område og som forhåbentlig også kan bidrage til en ekstra indtægt til gavn for begge parter, samt Hjallerup Samvirke hvis campingprojektet - ligesom Ridestadionet - kan bruges mellem markederne også, som en ekstra indtægt til byen.


Derudover har vi haft ekstra fokus på stadeholderne / kræmmerne, da vi følte der var en tendens til at dette segment var i afmatning, måske pga. krav om kasseboner, CVR-nr., afstandskrav, teltcertificeringer osv. osv. Markedsudvalget satte sig for at undersøge mulighederne for at tilbageerobre det tabte og samtidig fremtidssikre at der til stadighed er mange kræmmere på vores marked. Igen var vi nødt til at investere i pladsen f.eks. fældning af læbælter omlægning af nogle stadepladser for at få en bedre logistik, planering af jordvolde, ny optegning af dele af pladsen, samt en god dialog med alle kræmmerne for at vi i fællesskab kan få en god forretning. Et nedsat udvalg med vores egne Pladsfolk i spidsen lykkedes med at få udsolgt til dette års marked, ved hårdt og insisterende arbejde at få lavet nogle forhold for kræmmerne der gjorde at vi fik meget fin kritik af dem efter markedet og vi har en tro på, at vi også på dette felt vil have fyldt op fremover.


Sikkerhed


Et andet stor fokusområde har været sikkerhed. Sikkerhed generelt men også ift. de frivillige og vores gæster.


Nogle har nok bemærket, at Algade de sidste 2 år har været spærret i begge retninger for offentlig trafik, samt at der er lavet buslommer og en affyringsrampe til ambulancer overfor Teknisk Museum.


Disse foranstaltninger er der investeret i, alene af den grund af Alarmberedskabet i dele af Nordjylland udgår fra Hjallerup i de dage der er marked og vi er blevet bedt om, at sikre at Beredskabets udrykningskøretøjer kan komme hurtigt frem og tilbage under HM ellers ville man føle sig nødsaget til at flytte Beredskabet uden for byen.

Dette vil betyde en betydelig merudgift for HM og det er heller ikke sikkert at vi kunne få lov, at have et så omfangsrigt marked som nu, uden et tilsvarende beredskab stillet til rådighed for vores gæster og frivillige.


Vi har derfor i samarbejde med myndighederne, lavet disse tiltag i og omkring Markedspladsen og nogle har sikkert også bemærket at en ny skilteplan for hele byen er blevet finansieret og implementeret.


Jeg ved godt det kan være til gene for nogen, men uden disse tiltag ingen marked som vi kender det, så mon ikke det går den ene gang om året. Jeg vil her benytte lejligheden til, at takke alle naboerne i og omkring markedspladsen, samt byens borgere for den forståelse vi har mødt med disse nødvendige tiltag.


Foruden beredskabet har vi i Markedsudvalget også arbejdet med at få en sikkerhedsorganisation op og stå. Dette har også været nødvendigt i og med myndighedskravene til stadighed bliver skærpet, men også et udtryk for vores egne ambitioner om, at sikre vores frivillige, underleverandører og gæster en god og sjov oplevelse.


Vi vil være de bedste på alle parametre og sikkerheden for alle før, under og efter Hjallerup Marked skal lægge os alle på sinde. Vi har derfor i samråd med Beredskabschefens kontor fået udarbejdet en sikkerhedspolitik, herunder sikkerhedsmanualer indeholdende instrukser om, hvordan man gebærder sig når man er frivillig og gæst på Hjallerup Marked. Et kæmpe arbejde, der har gjort at vi har nedsat et udvalg der til stadighed skal arbejde med og forbedre arbejdsmiljøet for alle vores frivillige. Jeg vil gerne takke alle frivillige for den forståelse der har været for at få sat alle disse krav i system og en særlig tak til Lederne for at hjælpe med implementeringen af samme.

Dette område er et fokusområde vi til stadighed vil arbejde med og udbygge således det til enhver tid er trygt og godt at være en del af Hjallerup Marked.


Årets marked


Bar præg af lidt vejrskift til den kolde side, men set ud fra en økonomisk betragtning er det fundament som Hjallerup Marked hviler på så solidt at vejrliget ikke spiller den store rolle, da vi jo har indtægter på både gynger og karruseller, inde såvel som ude. Det vigtigste er derfor, at vi holder fast i vores dyder om, at det skal være sjovt at være frivillig og at vi sammen til stadighed hjælpes ad med, at være dygtige og de bedste på hele palletten, for det er dét der skal til for at holde et godt marked. Dette gælder alt fra sikkerhed, sammenhold, gæstfrihed og kammeratskab, til det at vi skal lave en økonomisk gevinst til gavn for vore foreninger og vores by.


Vi er jo efterhånden blevet forventet med et fornuftigt økonomisk resultat og dette års overskud er også rigtigt flot. Det er derfor vigtigt at have for øje, at overskuddet er præget af de investeringer som jeg før har omtalt og vores interne jubilæum. Men at investere i vores Marked og i vores frivillige er at investere i fremtiden – så jeg ser et superflot markedsresultat, som Keld vil redegøre for bagefter.


Ud over merforbruget i dette års resultat, ser vi også nogle muligheder for forbedringer i fremtiden og vores fokus, vil bl.a. derfor være på vores PR- og Markedsføringskonto i næste markeds år. Vi bliver udfordret med meget store udsving på priserne på dette område og det er svært at fastholde sponsorerne, hvis vi ikke nytænker hele konceptet.

Vi har derfor arbejdet med en helt ny strategi, hvor især de sociale medier vil være i fokus og vi arbejder også på nogle spændende tiltag som vore sponsorer forhåbentlig vil finde attraktive. Man vil således opleve en anderledes form for markedsføring af HM end vi er vant til, men også på dette område skal vi være dygtige og visionære, således det ikke tynger vores økonomi unødigt.


Markedsudvalget


Arbejdet i Markedsudvalget går rigtigt godt og vi har en god gruppe af nye unge og erfarne ældre medlemmer. En god blanding der giver en god balance og nogle spændende møder hvor lysten til at drive markedet i den rette ånd er rigtig god. Det er derfor med lidt ærgrelse at vi i år, bliver nødt til at sige tak for kampen i udvalget til Peter Jensen. Civilt arbejde og en plads i Samvirkes forretningsudvalg er nok for en ældre fyr, hvor det jo ikke ligefrem er konditallet der tynger ham. Kære Peter vi forstår dine prioriteringer, men vi kommer til at savne dig i markedsudvalget, for du om nogen forstår at tage hensyn og lytte til de frivillige. Du er en kæmpe god ambassadør for hele markedskonceptet og jeg er glad for at vi stadig skal arbejde sammen i FU – tak for indsatsen, Peter.


Fremtiden
Hvem der skal ind i stedet for Peter kan vi ikke røbe endnu, da personen først skal godkendes officielt i FU, men som altid har vi været i døbefonten af ledere og vi har øje på én som vi mener kan udfylde pladsen efter Peter. Derudover forventer vi at udvide udvalget med endnu en person til vores Restaurationsudvalg, da netop dette udvalg repræsenterer ¾ dele af alle vores frivillige og udvalget har brug for at dele arbejdet ud på flere hænder for at kunne holde trit med det arbejde der er hos dem. Det er tidskrævende at sidde med på dette niveau, så vi skal hele tiden sikre at vi har nogen til at tage over. Dette gøres ved at vi organiserer os, definerer og uddelegerer, samt informerer og kommunikerer, således vi til stadighed er uafhængige af enkeltpersoner. Der er ingen personer der er større end Hjallerup Marked – og det er vores styrke.

De nye medlemmer af Markedsudvalget vil blive præsenteret i pressen efter Markedsudvalgets og Samvirkets første møder i januar.


Afslutning


Jeg vil afslutningsvis sige tak til alle markedets sponsorer, underleverandører, samarbejdspartnere, til myndighederne herunder Brønderslev kommune og vores lokalpolitikere, pressen, torsdagsklubben og ikke mindst naturligvis alle de frivillige for en formidabel indsats – længe leve Hjallerupånden.


En stor tak skal også lyde til Forretningsudvalget for Jeres engagement, tålmodighed og forståelse for de tiltag som Markedsudvalget udfordrer Jer med. Der er ingen tvivl om, at samarbejdet mellem vores udvalg er altafgørende for at vi lykkedes, da det efterhånden er en meget stor butik vi bestyrer. Jeres lydhørhed ift. at investere i bygninger og faciliteter på markedspladsen, Ridestadion, hesteplads og beredskabet gør at I bærer en stor del af ansvaret for at det går rigtigt godt - I udviser rettidig omhu ved køb af arealer (som vi skal høre om senere) og vi har sammen udviklet et sikkerhedsnetværk omkring Hjallerup Marked – her tænker jeg på Arealudvalget, Ekspertudvalget, Byudviklingsudvalget som alle bidrager til den daglige drift af virksomheden – men også Jeres engagement ift. at holde møde med politikere og embedsmandsværket som alt sammen er med til at sikre Hjallerup Markeds eksistens.


Det er ikke kun under selve markedet at der arbejdes frivilligt med det hele – styrken ligger i at I/vi arbejder med det hele året - og sammen - mod fælles mål for vores by.


Tak for ordet.
Hjallerup 24. november 2015


Dennis Kvesel
Formand Hjallerup Marked

Støt vores sponsorer