T O P 3 E VEN T I D ANMAR K

1.-4. juni


2023

henrik.jpg

Seneste nyt i Hestesagen

05-01-2011

Udsendt på Ritzau 8. december 2010.

I foråret klagede en række hestemarkeder over nye regler om hestepas. Det får nu Fødevareministeriet til at ændre på reglerne.
Siden 1. juli 2009 har alle hesteejere skullet identificere deres heste i form af mærkning og udstedelse af hestepas. Hestepasset skal bl.a. indeholde oplysninger om hesten er behandlet med lægemidler, der udelukker hesten for anvendelse til konsum. I Danmark blev det besluttet, at kontrollen med reglernes overholdelse bl.a. skulle gennemføres ved at kontrollere alle heste, der tilføres hestemarkeder.
En række hestemarkeder protesterede mod de nye regler, som de ikke var blevet ordentligt informeret om, ligesom de stillede spørgsmål ved om kontrollen rent praktisk kunne lade sig gøre uden samtidig at forstyrre afviklingen af markederne. Arrangørerne af hestemarkederne fandt også, at en 100 % kontrol med heste på markederne er uproportional, når forordningens primære formål er fødevaresikkerhed.
Fødevarestyrelsen har lyttet til kritikken og taget den til sig. Fremover gennemføres kontrollen udelukkende i forbindelse med slagtning og eksport/samhandel af heste - altså de steder, hvor man i forvejen har fokus på fødevaresikkerheden og dyresundheden.

"Jeg er tilfreds med, at der er fundet en løsning der tilgodeser hestemarkederne og samtidig ikke går ud over vores høje fødevaresikkerhed. Det er en lille del af de danske heste som i sidste ende som konsum, så derfor havde hestemarkederne ret i kritikken af, at en 100 procent kontrol var for voldsom", siger fødevareminister Henrik Høegh.
Fakta om heste i Danmark

Den danske hestebestand er på omkring 200.000 dyr. I 2009 blev der i Danmark slagtet i alt 2863 heste, og der blev udarbejdet samhandelscertifikater på 945 ikke-registrerede heste dvs. ikke stambogsførte heste, hvoraf en stor del sandsynligvis går til slagtning. Endvidere har regionerne udarbejdet sundhedsdokumenter for 2812 registrerede heste dvs. stambogsførte heste og konkurrenceheste. I alt har 6620 heste fået kontrolleret hestepas i 2009.

Støt vores sponsorer