T O P 3 E VEN T I D ANMAR K

1.-4. juni


2023

7150396bda87ed360146b541111e1232.jpg

Pensionistfrokost på Hjallerup Marked

18-04-2016

- Vores marked lever af traditioner og historie, og pensionistfrokosten fredag er en af de traditioner, vi skal holde fast i, siger Hjallerup Markeds formand Dennis Kvesel.

Hjallerup Marked er et historisk foretagende og 2016 er ikke nogen undtagelse, da det i år er 50 år siden, at Hjallerup Samvirke opstod. Dermed blev et af de største frivillige engagementer i Danmark en realitet.

Tingene har det jo med at ændre sig over tid, og mange ting udvikler sig bid for bid, uden at man altid tænker over udgangspunktet, og hvilke tanker, der egentlig ligger bag. Det er derfor nødvendigt at følge op på traditionerne en gang imellem for at sikre, at de nu også fortsat er, som de var tiltænkt.

Markedsfrokosten for byens pensionister er derfor ingen undtagelse, og vi har ved et gennemsyn og via evalueringer fra forskellig hold følt os nødsaget til at genopfriske reglerne for at kunne deltage i denne tradition. 

Vi skal huske på, at for mange herboende betyder historien og deltagelsen i frokosten denne ene gang om året, at man til stadighed fornemmer, at man er en del af Hjallerup Marked - og det er vigtigt, fortsætter Dennis Kvesel.

Det er også vigtigt at forstå, at det er frivillige, der skal servicere pensionistfrokosten, og faktum er, at frokosten efterhånden har fået så mange deltagere, at det er svært for os at overkomme det.

Vi appellerer derfor til, at man har en forståelse for, at vi indskrænker invitationen til de personer, der retteligt var tiltænkt at kunne deltage i Markedsfrokosten.

Proceduren er som følger:

·       I forbindelse med åbningen af Hjallerup Marked inviteres byens pensionister til gratis frokost på 1. markedsdag kl. 11.30.

·       Ved pensionister forstås folke- eller førtidspensionister.

·       Invitationen gælder for pensionister, der

o   bor i Hjallerup og nærmeste omegn, eller

o   som har boet i Hjallerup og nærmeste omegn, men som nu bor på plejehjem uden for Hjallerup, fordi der ikke har været plads på plejehjem i Hjallerup.

·       Foreningen Hjallerup Seniorer står for invitation og tilmelding til frokosten af ovenstående.

·       Invitationen gælder pensionister, der kan – men ikke behøves – være medlem af Foreningen Hjallerup Seniorer.

·       Hjallerup Marked betaler for bustransport for pensionister til og fra frokosten. Bussen kører samme rute som kirkebussen.

Vi håber ikke, at det, at vi genopfrisker de gældende regler, giver anledning til frustration -  i så tilfælde er man velkommen til at kontakte mig for en snak om det, afslutter Dennis Kvesel.

Keld og Hilda har igen i år sagt ja til at levere musikalsk underholdning til pensionistfrokosten, der finder sted i Markedsteltet fredag 3.juni fra klokken 11.30.

Støt vores sponsorer