T O P 3 E VEN T I D ANMAR K

1.-4. juni


2023

eagleslille.png

Nyt fra Koncertudvalget – Hjallerup Event – Eagles i Hjallerup

08-02-2011

Den 6. januar 2011 blev en ny afdeling under Hjallerup Samvirke oprettet. På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde besluttede et enigt repræsentantskab at oprette foreningen Hjallerup Event.
Efter repræsentantskabsmødet nedsatte bestyrelsen for Hjallerup Event, som er identisk med Hjallerup Samvirkes bestyrelse, et koncertudvalg som skulle arbejde videre med ideen om en stor koncert i Hjallerup.
Det arbejde har, som alle sikkert ved, ført til at Eagles spiller i Hjallerup onsdag den 15. juni 2011.

”Det er utroligt dejligt at der er så stor opbakning efter stiftelsen af den nye forening Hjallerup Event, ligesom det er rigtig rart med de mange positive tilkendegivelser efter at det blev offentliggjort at det er Eagles der som de første skal give koncert på pladsen”, siger Erik Topp, formand for Hjallerup Samvirke.

”At det er lykkedes så hurtigt skyldes ikke mindst Ernst Trillingsgaard, Aalborg Kongres og Kulturcenter, som Hjallerup Event har indledt et samarbejde med.
Vi er meget glade for det samarbejde vi har indledt med AKKC for de har jo megen erfaring med afholdelse af store koncerter”, siger den nye formand for Koncertudvalget Carsten Neve Jensen.

”Hjallerup er jo mest kendt for Hjallerup Marked og den store frivillige indsats der hvert år bliver ydet for at alle kan få en positiv oplevelse ud af at besøge markedet.
Den store erfaring som vi har med afvikling af markedet kan selvfølgelig også for en dels vedkommende bruges i forbindelse med afviklingen af en koncert, men der er også rigtigt meget nyt som vi først skal til at lære”, fortsætter han.

”Vi skal også huske på at muligheden for at fortsætte med at arrangere koncerter er helt afhængig af at vi får succes med vores første koncert.
Derfor har vi besluttet at betale for at få udført de nye opgaver vi ikke selv har erfaring med fra markedet, for på den måde at øge muligheden for succes”.

”På selve koncertdagen vil der derfor slet ikke være brug for frivillig arbejdskraft i en størrelsesorden som vi kender fra markedet, idet koncerten jo afvikles på én dag i løbet af ca. 10 timer og opgaverne er begrænset til styring af trafikafvikling og P-plads (parkering er gratis til koncerten), samt salg af drikkevarer og madvarer i form af fastfood.
Herudover vil der før og efter koncerten være brug for frivillige til opstilling og nedtagning af udstyr m.m.”

”Det er heldigvis således at nogle af dem der står for løsningen af disse opgaver under markedet også har givet tilsagn om at medvirke i forbindelse med koncerten og det forventes at der maksimalt bliver brug for 200 frivillige.
Der bliver derfor til denne koncert ikke brug for at tilmelde sig til en vagt som vi kender det fra markedet, men de ansvarlige for salg af mad og drikke, samt håndtering af logistik før og efter koncerten, vil selv træffe aftale med det nødvendige antal frivillige til løsning af disse opgaver”.

Formanden for Hjallerup Marked, Dennis Kvesel, udtaler. ”Samlet set, ser vi i Markedsudvalget, det som en stor fordel at de mange frivillige der i mange dage har arbejdet hårdt for få markedet til at blive en succes ikke bare 10 dage senere skal på den igen. De frivillige har nu i stedet mulighed for at nyde koncerten som alle andre”.

”Hjallerup Samvirke kan derfor i denne forbindelse med glæde oplyse om, at man har haft held til at reservere 2000 billetter til koncerten, som man vil tilbyde de frivillige fra Hjallerup Marked, til billettens pris uden gebyr, efter først til mølle princippet.
Det er naturligvis muligt at købe alle de billetter man måtte ønske sig. Man skal derfor nok skynde sig inden de bliver udsolgt”, afslutter formanden for Hjallerup Samvirke, Erik Topp.

De 2000 billetter som Hjallerup Samvirke har skaffet, kan købes via www.hjallerup.info

Hvis disse billetter bliver hurtigt solgt, er der er dog ikke grund til at fortvivle af den grund, da der altid vil være mulighed for at købe billetter på BilletNet, dog er disse med gebyr.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller input til koncertudvalget, kan du kontakte dem via hjemmesiden www.eaglesihjallerup.dk.

Koncertudvalget har konstitueret sig på følgende måde:

Formand   
Carsten Neve Jensen   
Plads & Musik & Parkering

Næstformand   
Jonny Engelbrecht Nielsen   
Sikkerhed & myndigheder

Sekretær   
Tina Enoksen   
Administration

Kasserer   
Bent Nielsen   
Økonomi & Tilladelser

Øvrige medlemmer   
Esben Simonsen    PR & Marketing
Dennis Kvesel    PR & Marketing
Erik Topp    Økonomi & Tilladelser
Per Topp    Salg & Marketing
Anna Marie Harrington    Salg & Marketing
Jess Otzen    Plads & Musik & Parkering
Peder Mejlvang.    Sikkerhed & Myndigheder
 

Støt vores sponsorer