T O P 3 E VEN T I D ANMAR K

1.-4. juni


2023

Cookie- og Privatlivspolitik

 

 

Introduktion

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

 

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, vi modtager fra dig, og som er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

 

 

Cookies

Som de fleste andre hjemmesider bruger hjallerup-marked.dk cookies, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

 

Hjallerup Marked bruger cookies til følgende:

 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer, f.eks. om du har accepteret cookies eller ej.
 • Trafikmåling og besøgsstatistik, som vi primært bruger til at forbedre websidens indhold og navigation.

 

Der registreres kun anonyme informationer og vi har ikke interesse i, hvordan du specifikt bruger vores hjemmeside. Vi er udelukkende interesseret i overordnede adfærdsmønstre, såsom hvor mange, der besøger hjemmesiden i en given periode, hvor trafikken kommer fra, hvilken type af enhed der bruges osv.

 

Det er muligt at slette eller blokere cookies, se f.eks. denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt.

 

 

Personoplysninger

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Hjallerup Marked er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson på info@hjallerup-marked.dk eller tlf. 98282020.

 

 

Vi behandler følgende personoplysninger

Oplysninger om ledere og frivillige:

Almindelige personoplysninger, så som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato, tøjstørrelse, billeder, antal børn og børnenes fødselsdato.

 

Oplysninger om kræmmere:

Almindelige personoplysninger, så som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, billeder og bank oplysninger.

 

Oplysninger om campinggæster:

Almindelige personoplysninger, så som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og bank oplysninger.

 

Oplysninger om modtagere af nyhedsbrev:

Almindelige personoplysninger herunder mailadresse.

 

 

Markedets formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

 

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger.
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig.
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger.
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

 

Oplysninger om ledere og frivillige behandles med det formål at koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen, særligt ift. planlægningen og afholdelsen af markedet.

 

Oplysninger om kræmmere og campinggæster behandles med det formål at arrangere og planlægge markedet samt overholde gældende lovgivning ift. betaling for standerpladser o.l.

 

Oplysninger om modtagere af nyhedsbreve behandles med det formål at udsende nyhedsbreve om markedet.

 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

Når vi behandler personoplysninger, sker det alene på baggrund af Hjallerup Markeds berettigede og legitime interesser som er:

 • At planlægge og afholde Hjallerup Marked.
 • At du kan opfylde dine eventuelle forpligtelser, f.eks. at betale for stander eller campingplads.
 • At vise billeder fra Hjallerup Marked på vores hjemmeside, Facebook side og evt. andre medier.   
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

 

 

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det oftest på et lovligt grundlag. Vi indhenter dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen, f.eks. til brug for markedsføring, uden dit samtykke. Vores hjemmesideleverandør modtager dog dine personoplysninger, hvis du indtaster disse på Hjallerup Markeds hjemmeside. Der er indgået en databehandleraftale med hjemmesideleverandøren.

 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som frivillig, kræmmer, campinggæst eller som modtager af nyhedsbrev:

 

Frivillige:

Vi opbevarer dine oplysninger i 3 år, som regnes fra tidspunktet for afholdelse af seneste marked, hvor du var frivillig hjælper. Herefter slettes oplysningerne. Du kan til enhver tid anmode den dataansvarlige om at få slettet eller ændret dine oplysninger.

 

Kræmmere og campinggæster:

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, særlovgivningen bestemmer dette. I intet tilfælde opbevarer vi dine oplysninger i længere tid, end det er nødvendigt. Herefter slettes oplysningerne.

 

Modtager af nyhedsbrev:

Vi opbevarer dine oplysninger så længe du modtager nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at følge instruksen nederst i nyhedsbrevet.

 

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (vi har oplysningspligt).
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder at gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til vores dataansvarlige. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

 

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument.

 

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Støt vores sponsorer