T O P 3 E VEN T I D ANMAR K

2.-5.juni


2022

Kontakt
Informationen

Informationen (tlf. nr. 98 28 20 20) er beliggende ved den blå Markedshal.
Åbningstider i markedsdagene: 

Mandag og tirsdag  10.00 - 20.00
Onsdag 08.00 - 20.00
Torsdag  08.00 - 01.30
Fredag og lørdag  08.00 - 02.30
Søndag  08.00 - 19.00
Telefon

Der er mulighed for telefonering i Informationen.

Heste- og smådyrsplads

Kontoret på heste- og smådyrspladsen er bemandet dagligt fra fredag morgen kl. 7.00 til søndag kl. 18.00. Fra kontoret kan der tilkaldes dyrlæge, politi eller Falck. Uden for kontorets åbningstid findes et tilkaldenummer på kontorets dør. Der er etableret dyrlægevagt på Hestepladsen - se Dyrlæge.

Personalet på kontoret på Hestepladsen anviser plads til hestehandlere og smådyrshandlere samt dirigerer trafikken til og fra Hestepladsen.

Bemærk: Klovbærende dyr har ikke adgang til Hjallerup Marked.

Som hestehandler og smådyrshandler har du ansvaret for, at dyrene har det godt på Hjallerup Marked og for at overholde relevant lovgivninge for hestehold og smådyr.

 

Hittegods

Spørg i Informationen. Efter markedet skal du kontakte Nordjyllands Politis hittegodskontor i Frederikshavn.

Beredskab
Bortkomne børn

Vi anbefaler forældre at skrive deres mobilnummer på barnets arm, så er det altid lettere at finde hinanden igen. Det sker jo desværre for selv den bedste, at man bliver borte fra hinanden på markedet.

Brandalarmering

Ring 112. Oplys hvem du er, hvad der er sket og hvor det er.
I kræmmergaderne skal du oplyse stadepladsnummer, som kan ses på det gule skilt hos kræmmerne.

Brandmateriel

Der er placeret brandmateriel som pulverslukkere, brandtæpper mm. i Hjallerup Markeds telte.

Læge

Kontakt til læge skal ske gennem egen læge eller Lægevagten tlf. 70 15 03 00.

Du kan også kontakte Samarittervagten syd for Markedskroen. Se i øvrigt under Samaritter.

Politivagt

Kontakt 114.

Regler

Se Ordensregler og læs om beredskab.

Samaritter

Der er samarittervagt ved sydenden af Markedskroen ved udgang 14.

Transport
Busser

NT's busser kører regelmæssigt direkte til markedspladsen. Der er busholdeplads ved Algade 40 over for Mekanisk Museum. Sidste natbus afgår en halv time efter markedets lukketid. Læs mere om køreplaner og billetter på rejseplanen.dk eller på nordjyllandstrafikselskab.dk.

Parkering

Bilparkeringen styres af Hjallerup Idrætsforening. Har du spørgsmål vedr. parkering, skal du henvende dig i Informationen.

Der er parkering nord, øst og syd for Markedspladsen. Gæster sydfra kører ind på Parkering Syd og Parkering Øst fra Tryvej. Gæster nordfra kører ind på Parkering Nord fra Østergade (hvor Østermarken starter). Følg skiltene.

Det koster 50,- kr. at parkere på markedets p-pladser.

HUSK! Ulovligt parkerede biler fjernes uden varsel!

Trafik

Trafikken styres af Politi, Hjemmeværn og Hjallerup Idrætsforening. Find vej til Hjallerup Marked ved at skrive Algade 43 Hjallerup på din GPS.

Algade er lukket for trafik ud for Markedspladsen mellem kl. 10 og lukketid. Der er omkørsel via Dronningensgade og Anne Marie Vej.

Læge, alarm
Alarm

Ring 112. Oplys hvem du er, hvad der er sket, og hvor det er.
I kræmmergaderne skal du oplyse stadepladsnummer, som kan ses på det gule skilt hos kræmmerne.

Brandalarmering

Ring 112. Oplys hvem du er, hvad der er sket og hvor det er.
I kræmmergaderne skal du oplyse stadepladsnummer, som kan ses på det gule skilt hos kræmmerne.

Brandmateriel

Der er placeret brandmateriel som pulverslukkere, brandtæpper mm. i Hjallerup Markeds telte.

Læge

Kontakt til læge skal ske gennem egen læge eller Lægevagten tlf. 70 15 03 00.

Du kan også kontakte Samarittervagten syd for Markedskroen. Se i øvrigt under Samaritter.

Politivagt

Kontakt 114.

Samaritter

Der er samarittervagt ved sydenden af Markedskroen ved udgang 14.

Tombola og vindere
Tombola

Borgerforeningens tombola er placeret ved Markedsteltets sydside. Gevinster udtrækkes søndag kl. 17.

Organisationen
Organisationen

Hjallerup Marked har været afholdt siden 1744.

Tilrettelæggelsen og den daglige ledelse af Hjallerup Marked varetages af Markedsudvalget, der i øjeblikket består af 10 personer.

Arbejdsopgaverne er fordelt i fem udvalg:  Administrationsudvalget, Pladsudvalget, PR-Udvalget, Restaurationsudvalget og Teknisk Udvalg.

Arrangør

Hjallerup Markedsforening, 9320 Hjallerup.

Frivillige hjælpere

Hvis du ønsker at være frivillig hjælper på Hjallerup Marked, så klik her - Vi har altid brug for en hånd til. Som tak for din hjælp får du del i personalegoderne.

Praktisk
Affald

Der er opstillet affaldsstativer flere steder på Markedspladsen til brug for gæsternes affald. Affaldsstativerne tømmes flere gange om dagen.

Affaldsstativerne må ikke benyttes af kræmmere, for så har gæsterne ikke mulighed for at komme af med deres affald.
Kræmmere har ansvaret for at rydde op på deres stadeplads og arealet uden for stadepladsen. Kræmmere kan få affaldssække i Informationen.

Bademuligheder

Der tilbydes bademuligheder i Hjallerup Idrætscenter: Torsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 7.00-11.00, samt torsdag, fredag og lørdag kl. 16.00-18.00.
Pris: kr. 20.00.

Hjallerup Marked tilbyder kræmmere bademulighed på Markedspladsen - henvendelse i Informationen. Det koster 20 kr.

Campingplads

Læs mere under camping.

Dankort

Hjallerup Markeds salgssteder modtager ikke dankort.
Kontanter kan hæves på Vekselkontoret ved den blå Markedshal (ved den store flagstang).

Dyrlæge

Der er dyrlægevagt tilknyttet heste- og smådyrspladsen fra fredag morgen kl. 7.00 til søndag kl. 18.00. Vagthavende dyrlæge kan tilkaldes fra Hestekontoret på Heste- og smådyrspladsen.
Dyrlægen har tilsyn på pladsen under hele markedet.
Vagthavende dyrlæge kan afvise heste og smådyr på markedet.

Gasflasker

Der må maksimalt medbringes 1 stk. 11 kg gasflaske på stadepladser. Der skal skiltes med det officielle skilt for gasflasker. 

Hunde

Løse hunde er ikke tilladt på Markedspladsen.

Kiosk

I kiosken syd for Markedshallen kan der købes forskellige daglige fornødenheder. Kiosken har åbent kl. 06.30-11.00.

Kræmmerkaffe

Torsdag kl. 8.00 - kl. 10.00 er der gratis kaffe og rundstykker i Markedskroen til alle kræmmere på Markedspladsen. 

Tidspunkter
Hjallerup Marked 2020

Hjallerup Marked 2020 afholdes fra torsdag den 4. juni 2020 til søndag den 7. juni kl. 18.

Handicappet
Handicapparkering

Parkering foregår på parkeringspladserne syd for Markedspladsen (ved indgang 1) og på parkeringspladsen nord for Markedspladsen (ved indgang 18), og der kan i særlige tilfælde anvises til parkering på campingpladsen af vagten på parkeringspladsen. 

Handicaptoilet

Der er et handicaptoilet ved mellem Markedsteltet og Markedshallen - lige over for Informationen - samt et ved toiletterne nordøst for Markedskroen.

Frivillig
Personalegoder for frivillige

Personalegoder for frivillige

Husk at bestille og hente dine Personalegoder INDEN Hjallerup Marked!

Du kan hente Personalegoder i Markedshallen på Markedspladsen:

 • Tirsdag den 21. maj kl. 17.00 til 20.00
 • Onsdag den 22. maj kl. 17.00 til 20.00

Husk kontanter!

Som frivillig for Hjallerup Marked har du mulighed for personalegoder:

 • 1 gratis T-shirt
 • Rabatkuponer til drikkevarer (væskebilletter): 1 vagt = 5 stk., 2 vagter = 10 stk., 3 vagter eller flere = 15 stk. 
  • Når du køber drikkevarer, skal du betale med 1 billet og 15 kr.
  • Er du over 18 år: Væskebilletten kan bruges til øl, sodavand eller andre drikkevarer.
  • Er du under 18 år: Væskebilletten har en anden farve og kan kun bruges til alkoholfrie drikkevarer.
 • 1 eller 2 ark á 10 Tivolibilletter for 150,- pr. ark. Det er forældre, der kan købe Tivolibilletter, og højst 2 ark pr. hjemmeboende barn under 18 år. 
 • Mulighed for deltagelse i Afslutningsfesten til en pris af 75,- kr. pr. person for dig og en ledsager.
 • Forplejning under markedet, jf. reglerne herfor.

Du betaler for Tivolibilletter og Afslutningsfest ved afhentning.

 

Støt vores sponsorer